Seminarium ZTI

Dynamika układów z histerezą

Andrzej Ossowski

piątek, 26 kwietnia 2002, godz. 10:00, sala S-4

Treścią wykładu będzie jakościowa i ilościowa analiza własności liniowych układów dynamicznych ze sprzężeniem zwrotnym z histerezą. Do oszacowania obszarów stabilości zastosowana będzie metoda funkcji Lapunowa. Własności układu w obszarze histerezy (a w szczególności warunki istnienia stabilnego cyklu granicznego oraz jego charakterystyka) zostaną opisane przy użyciu modelu z czasem dyskretnym,