Seminarium ZTI

Suboptymalna strategia sterowania półaktywnego w zastosowaniu do układów drgających okresowo

Maciej Michajłow

piątek, 26 kwietnia 2013, godz. 10:00, sala S-4

Na seminarium przedstawiona zostanie metoda sterowania tłumikami z cieczą magneto-reologiczną, przeznaczona przede wszystkim do minimalizacji drgań w układach drgających okresowo. Drgania tego typu są często spotykane w mechanice, w szczególności w przypadku maszyn przemysłowych oraz pojazdów szynowych. Urządzenia techniczne tego rodzaju często pracują w warunkach ustalonych, doświadczając wymuszeń siłowych o okresowym charakterze. Przykład stanowić mogą m.in: układ napędowy bębnowego młyna węglowego lub układ zawieszenia wagonu kolejowego. Obecnie intensywnie badane są rozwiązania bazujące na zastosowaniu tłumików z cieczą mageto-reologiczną do redukcji drgań w tego rodzaju układach. Podstawowym zagadnieniem w przypadku analizy takich rozwiązań jest dobór odpowiednich strategii sterowania tłumikami. W prezentacji przedstawione zostaną typowe podejścia wyznaczania takich strategii oraz metoda, która ma potencjał znosić część z ograniczeń spotykanych w metodach typowych.