Seminarium ZTI

"Krytyka czystego rozumu" wczoraj i dzi¶.

Andrzej Ossowski

pi±tek, 26 listopada 2004, godz. 10:00, sala S-4

Czy dzieło Immanuela Kanta &