Seminarium ZTI

Identyfikacja obciążeń dynamicznych w transporcie kolejowym

Krzysztof Sekuła

piątek, 27 lutego 2009, godz. 10:00, sala S-4

Prezentacja dotyczy przedstawienia aktualnego stanu prac badawczych nad rozwojem zintegrowanego systemu monitorowania obciążeń w transporcie kolejowym i obejmuje również przegląd aktualnego stanu techniki w zakresie ważenia pojazdów kolejowych będących w ruchu. Zaprezentowane zostaną ponadto wyniki badań eksperymentalnych wykonanych na rzeczywistym obiekcie z wykorzystaniem różnego typu czujników oraz symulacyjne badania modelu numerycznego szyny. Znaczna część przedstawionej pracy dotyczy analizy czynników mających wpływ na identyfikację obciążeń.