Seminarium ZTI

Pomiar masy w ruchu (WIM) - badania dynamicznej wagi drogowej

Krzysztof Sekuła

piątek, 29 lutego 2008, godz. 10:00, sala S-4

Zostaną przedstawione wyniki badań eksperymentalnych związanych z rozwojem dynamicznej wagi drogowej. Proponowane rozwiązanie bazuje na pomiarze lokalnych odkształceń powstałych na powierzchni deformowanego obiektu który jako całość stanowi tzw. sondę pomiarową. Jako element pomiarowy wykorzystywane są przetworniki piezoelektryczne. Zaprezentowane zostaną wyniki badań laboratoryjnych, symulacji komputerowych oraz wstępne rezultaty eksperymentów polowych.