Seminarium ZTI

Algorytmy genetyczne a układy dynamiczne

Stefan Kotowski

piątek, 30 marca 2007, godz. 10:00, sala S-4

Przedstawiona zostanie idea badania algorytmów genetycznych metodami teorii układów dynamicznych. Wykorzystana do tego będzie entropia i wymiar fraktalny. Pokazana zostanie idea zastąpienia algorytmu innym algorytmem (operatorem) który juz w pierwszym kroku generuje rozkład graniczny.