Seminarium ZTI

Koordynacja w systemach wieloagentowych

dr Jacek Szklarski

piątek, 30 maja 2008, godz. 10:00, sala S-4

Problem koordynacji w systemach wieloagentowych pojawia się naturalnie, gdyż poszczególni agenci są jednostkami niezależnymi i rozproszonymi. Koordynację można zdefiniować jako proces, w którym indywidualne jednostki podejmują decyzje prowadzące do osiągnięcia określonego celu przez całą grupę. Na seminarium omówię zagadnienie współpracy między agentami na przykładzie prostej gry, pokażę jak popularnych algorytm nauczenia prowadzi do skoordynowanych działań grupy robotów mobilnych oraz przedstawię możliwe zastosowania w systemach transportowych.