Seminarium Pracowni metod wariacyjnych i asymptotycznych w mechanice

Ewolucja mikrostruktury a homogenizacja Cz. II.

Jarosław Bojarski

poniedziałek, 23 października 2000, godz. 13:00, sala ...

Na podstawie pracy Hansa-Dietera Albera