Seminarium ZMK

Metodologia automatycznego projektowania filtrów morfologicznych do przetwarzania obrazów

Jakub Chłapiński, Politechnika Łódzka

czwartek, 1 października 2009, godz. 12:15, sala S-4

W aplikacjach związanych z przetwarzaniem obrazów bardzo często występuje konieczność zaprojektowania operatora do wykonania określonego przekształcenia obrazu wejściowego. Istnieją dwa zasadnicze podejścia do tego problemu. Pierwsza możliwość to znalezienie algorytmu obliczeniowego realizującego funkcję przekształcającą obraz wejściowy do pożądanej postaci, np. w formie sekwencji operacji morfologicznych. Takie podejście często wiąże się z koniecznością zamodelowania obrazowanego procesu i zazwyczaj wymaga dużej wiedzy i doświadczenia od projektanta. Druga możliwość to zastosowanie podejścia statystycznego, gdzie odpowiedzi filtru estymowane są na podstawie statystyki pozyskanej z określonego zbioru uczącego, zawierającego pary obrazów wejściowy/wyjściowy. Wymaga to pozyskania reprezentatywnego zbioru uczącego. Niewątpliwą zaletą statystycznych metod projektowania filtrów jest możliwość automatyzacji procesu projektowania. W trakcie wystąpienia zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z tematyką automatycznego projektowania filtrów nieliniowych ze szczególnym uwzględnieniem klasy filtrów aperturowych, w tym metody polepszania jakości filtracji oraz zagadnienia implementacji stochastycznych metod optymalizacji w omawianym zastosowaniu.