Seminarium ZMK

Numeryczna analiza wytrzymałości konstrukcji stalowych w warunkach pożaru

Norbert Tuśnio

czwartek, 3 grudnia 2009, godz. 12:15, sala S-4

Przedmiotem badań podjętych w pracy jest zachowanie się budynków wielokondygnacyjnych o konstrukcji stalowej (izolowanej i nieizolowanej) w warunkach pożaru. W analizie wykorzystano dwa podstawowe modele obliczeniowe:
- model pożaru (model termiczno-przepływowy),
- model do analizy termo-sprężystoplastycznych procesów deformacji konstrukcji (model wytrzymałościowy) dostosowany do współpracy z wyżej wymienionym modelem termiczno-przepływowym.
Scharakteryzowane zostały dwa modele pożaru: strefowy i polowy. Wykonano testy stabilności obliczeń numerycznych dla zmiennego kroku czasowego. Opracowano metodę sprzężenia obliczeń parametrów pożaru programem FDS z analizą wytrzymałościową konstrukcji za pomocą programu FEAP. Skonstruowano narzędzie pozwalające na analizę budynków o konstrukcji stalowej w warunkach pożaru. Działanie metody zilustrowano kilkoma testami numerycznymi. Program FDS został wzbogacony o mechanizm doboru gęstości siatki przestrzennej. Opracowano własne kryteria sprawdzające poprawność obliczeń dla danej siatki. Zmodyfikowany program pozwala na automatyczny dobór odpowiedniej dyskretyzacji przestrzeni (poprzez jej zagęszczenie) dostosowany do wymogów i specyfiki danego przykładu numerycznego.