Seminarium ZMK

Zastosowanie języków opisu kształtów i zbiorów rozmytych do diagnostyki wybranych chorób reumatycznych na podstawie zdjęć RTG rąk

Bartosz Zieliński

czwartek, 5 lutego 2009, godz. 12:15, sala S-4

Metody przetwarzania i rozpoznawania obrazów coraz częściej znajdują zastosowanie w diagnostyce medycznej, służąc najczęściej usprawnieniu pracy lekarza, ale również zastępując go w przeprowadzaniu zakrojonych na szeroką skalę, żmudnych badań przesiewowych. Jedną z gałęzi tak zwanego obrazowania biomedycznego (z ang. Medical Imaging) jest, eksplorowana stosunkowo od niedawna, komputerowa diagnostyka chorób reumatycznych. Celem prezentacji będzie przedstawienie problemu badawczego, polegającego na stworzeniu w pełni automatycznego algorytmu do diagnostyki wybranych zapalnych i niezapalnych chorób reumatycznych na podstawie RTG rąk. W zaprezentowanym podejściu zdjęcia takie będą przetwarzane w celu wyekstrahowania z nich obrysów powierzchni stawowych. Każdy obrys będzie, za pomocą specjalnego algorytmu, przetwarzany na rozmyty opis konturu, zdefiniowany dla potrzeb pracy doktorskiej, z wykorzystaniem języków opisu kształtów i zbiorów rozmytych. W ostatnim etapie, otrzymany opis będzie parsowany za pomocą parserów gramatyk typu LL(1), co w rezultacie pozwoli na ustalenie, czy prezentuje on zmiany chorobowe, czy też nie.