Seminarium ZMK

METODY DIRICHLETA-NEUMANNA RÓWNOLEGŁEGO ROZWIĄZYWANIA DYSKRETYZACJI ZAGADNIEŃ ELIPTYCZNYCH

dr Michal Bernardelli, MIMUW

czwartek, 5 marca 2009, godz. 12:15, sala S-4

Praca zawiera konstrukcję i analizę metod Dirichleta-Neumanna równoległego rozwiązywania dyskretyzacji zagadnień eliptycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod jednopoziomowych. Zaprojektowane metody są pra- wie optymalne w sensie szybkości zbieżności procesu iteracyjnego zastosowanego do znalezienia przybliżenia szukanego rozwiązania oraz pod kątem zrównoleglenia obliczeń. Opisy metod obejmują dokładną charakterystykę algorytmów, ich pełną analizę teoretyczną, jak również postacie macierzowe i implementacje z eksperymentami numerycznymi włącznie.