Seminarium ZMK

Generowanie modeli widokowych wielościanów monotonnych do identyfikacji wizualnej

Andrzej Salamończyk

czwartek, 6 października 2011, godz. 12:15, sala S-4

Na seminarium przestawione będą metody generowania reprezentacji widokowej wielościanów monotonnych z przeznaczeniem do systemów rozpoznawania wizualnego. Reprezentacje tego typu znajdują zastosowanie między innymi w zadaniach identyfikacji np. jako element kanału wizualnego w automatyce lub robotyce zadaniach typu: na początku jest dany pewien zbiór obiektów, które następnie należy rozpoznać w otoczeniu robota. Reprezentacja widokowa obiektu jest otrzymywana przy pomocy koncepcji sfery widokowej z rzutowaniem perspektywicznym. W szczególności omówione będą metody generowania reprezentacji widokowej dla szerszej klasy wielościanów niż wielościany wypukłe ze spiralnym rozmieszczeniem punktów widokowych (nad ścianą obiektu lub na całej sferze widokowej) oraz zostanie udowodniona kompletność tak generowanej reprezentacji widokowej. Wykazane zostanie także, że wytworzenie 3W przybliżonej reprezentacji widokowej wielościanu monotonnego z jego reprezentacji powłokowej B_rep jest możliwe za pomocą algorytmu o złożoności O(n2) a maksymalna liczba pasowań danych i modelu wielościanu monotonnego w oparciu o dane z map głębi i 3W reprezentację widokową również ma złożoność O(n2).