Seminarium ZMK

Momenty sił mięśniowych w stawach kończyny dolnej w chodzie swobodnym u osób zdrowych i z niedowładem kończyny dolnej

Michalina Błażkiewicz

czwartek, 7 kwietnia 2011, godz. 12:15, sala S-4

Celem pracy jest oszacowanie wpływu ubytków sił określonych zespołów mięśniowych w kończynie dolnej na charakterystykę momentów sił w stawach w chodzie swobodnym. Momenty sił wyznaczono rozwiązując zagadnienie odwrotne dynamiki, na podstawie wyników komputerowo wspomaganego eksperymentu analizy kinematograficznej chodu swobodnego, przeprowadzonego w różnych grupach osób. Analiza porównawcza otrzymanych charakterystyk przebiegów momentów pozwala na wyciągnięcie wniosków dotyczących specyfiki funkcjonowania grup mięśniowych u osób chorych i zdrowych.