Seminarium ZMK

Zastosowanie morfologii matematycznej do interpolacji obrazˇw cyfrowych

Marcin Iwanowski (ISEP PW; CMM Ecole de Mines, Paris)

czwartek, 9 listopada 2000, godz. 12:15, sala S-4

Jest to temat rozprawy doktorskiej prelegenta