Seminarium ZMK

Numeryczna analiza deformacji struktur krystalicznych i ich defektów na poziomie nanoskali

Grzegorz Maciejewski

czwartek, 19 kwietnia 2012, godz. 12:15, sala S-4

Autor zaprezentuje wyniki swojej pracy habilitacyjnej.