Seminarium ZMK

Computer aided skin lesions classification based on analysis of multilayer images and fractal methods. Komputerowa klasyfikacja znamion skóry na bazie zdjęć wielowarstwowych oraz metod fraktalnych

Karol Przystalski, Uniwersytet Jagielloński

czwartek, 20 maja 2010, godz. 12:15, sala S-4

Korzyści wynikające z zastosowania przetwarzania i analizy obrazów w diagnostyce medycznej są od dawna znane i wspomagają pracę lekarzy na całym świecie w rozmaitych dziedzinach medycyny. Jednak stosunkowo od niedawna rośnie zainteresowanie komputerową diagnostyką barwnikowych zmian skórnych. Jest to spowodowane znacznym wzrostem (ok. 15% w skali roku na świecie) przypadków zachorowań na nowotwór skóry, który w większości przypadków nie jest uleczalny. Praca doktorska, która będzie rezultatem badań ma za zadanie analizę możliwości jakie stwarza zastosowanie obrazów wielowarstwowych w komputerowo wspomaganej diagnostyce zmian barwnikowych skóry. Proponowanym rozwiązaniem problemu niezadowalającego wskaźnika poprawnego rozpoznawania znamion skóry na podstawie zdjęć jest opracowanie algorytmu opartego na metodach fraktalnych. W rozprawie doktorskiej stawiamy tezę, że metody fraktalne, a w szczególności wymiar fraktalny, stanowią istotną charakteryzację mającą duży wpływ na diagnostykę znamion skóry, zwłaszcza w przypadkach znamion o charakterze złośliwym. W przypadku potwierdzenia hipotezy algorytm zostanie wykorzystany do prototypu urządzenia rozwijanego w zakładzie oraz w placówkach medycznych. Badania są prowadzone głównie przy współpracy z Kliniką Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i Face & Body Institute w Krakowie, oraz z kilkoma indywidualnymi dermatologami z różnych rejonów Polski. W ramach współpracy powstała już baza ponad 2000 zdjęć zmian skórnych (w tym ponad 200 przypadków czerniaka złośliwego), wraz z pełną dokumentacją medyczną, oraz baza ponad 900 zdjęć zmian skórnych wykonanych przy pomocy urządzania SIAscope, wraz z pełną dokumentacją medyczną. Wszystkie te materiały stanowią materiał badawczy. Na seminarium przedstawione zostaną dotychczas uzyskane wyniki badań.