Seminarium ZMK

Metoda oceny jakości transmisji głosowej w telefonii VoIP

Łukasz Apiecionek

czwartek, 21 stycznia 2010, godz. 12:15, sala S-4

W ramach seminarium zostaną przedstawione:
-tezy i cele pracy, definicja problemu,
-dzisiejsza charakterystyka sieci IP (ang. Internet Protocols),
-geneza, charakterystyka i problemy sieci VoIP,
-problem jakości dźwięku w połączeniach telefonicznych wykonywanych w technologii VoIP oraz parametry, które wpływają na pogorszenie jakości dźwięku,
-przegląd metod oceny jakości dźwięku, ich wady i zalety,
-proponowany algorytm oceny jakości dźwięku w telefonii VoIP,
-proponowana metoda oceny jakości dźwięku w telefonii VoIP,
-wyniki badań metody,
-zastosowania proponowanej metody.