Seminarium ZMK

Ewolucyjna analiza wielokryterialna w zagadnieniach technicznych

dr inż. Jerzy Montusiewicz

czwartek, 21 kwietnia 2005, godz. 12:15, sala S-4

W wystąpieniu zostaną przedstawione następujące zagadnienia: · stan wiedzy dotyczący komputerowego wspomagania decyzji wielokryterialnych, · elementy składowe i zasada działania autorskiego Ewolucyjnego Systemu Analizy Wielokryterialnej , · właściwości metod analizy wielokryterialnej wchodzących w skład systemu oraz wybrane algorytmy opracowane do ich realizacji, · porównanie wyników analizy wielokryterialnej wykonanych przy zastosowaniu uznanych metod opisanych w literaturze oraz systemu , · przykłady zastosowania systemu przy wspomaganiu rozwiązywania różnych problemów technicznych: - wybór rozwiązań projektowanej przekładni zębatej, - oceny wpływu paliwa ekologicznego na zużycie rozpylaczy, - oceny konstrukcji rozpylaczy na toksyczność spalin, - oceny projektów kształtu uzwojenia kriomagnesu, - wybór optymalnego rozwiązania ślizgowego łożyska wzdłużnego, - oceny skuteczności wibroizolacji frezarki. · podsumowanie i wnioski