Seminarium ZMK

Wykorzystanie nieliniowych transformacji morfologicznych dla celów rozpoznawania obiektów zniekształconych w obrazach cyfrowych

Marek Goździk, Politechnika Łódzka

czwartek, 28 maja 2009, godz. 12:15, sala S-4

Jako metodę rozpoznawania obiektów zniekształconych nieliniowo założono wykorzystanie przestrzeni metrycznej odznaczającej się małą wrażliwością na przestrzenne deformacje. Przestrzeń ta była już używana przez innych autorów do uniezależnienia wyniku rozpoznawania obiektów w obrazach cyfrowych od zniekształceń, jednak z całkowitym pominięciem w procesie analizy udziału informacji na temat wzajemnego rozmieszczenia cech charakterystycznych. W referacie zostanie pokazane, że przedstawienie związków topologicznych występujących pomiedzy elementami obiektu przy użyciu ważonej Euklidesowej przestrzeni metrycznej pozwala na opracowanie metod rozpoznawania o małej wrażliwości na zniekształcenia nieliniowe.