Seminarium ZTOC

KINETYKA PRZEJŚĆ WIELOFAZOWYCH W POLIMERACH, METALACH I INNYCH MATERIAŁACH. CZĘŚĆ II

Andrzej Ziabicki

piątek, 2 lutego 2007, godz. 10:15, sala S-3

Krystalizacja i topnienie w prostych układach. Przemiany polimorficzne. Podstawy termodynamiczne i kinetyczne . procesy nierównowagowe, model probabilistyczny Kołmogorowa-Avramiego-Evansa. Zarodkowanie i wzrost ziaren nowej fazy. Możliwe mechanizmy przemian polimorficznych . dezorganizacja struktury, przemiany kooperatywne, przemiany zarodkowane. Uogólnienie teorii kinetycznej na układy wielofazowe. Fazy stabilne i metastabilne. Symulacja przemian wielofazowych, badania doświadczalne na układach modelowych: siarka i polipropylen.