Seminarium ZTOC

Białka efluksowe w farmakoterapii

Mirosław Rewekant

piątek, 8 kwietnia 2011, godz. 10:15, sala S-3

Białka efluksowe sterują procesami transportu w organizmach żywych, w tym również u człowieka. Procesowi temu podlegają zarówno substancje endogenne, leki i ksenobiotyki. Nadekspresja białek wymienionej grupy, między innymi w komórkach nowotworowych współdecyduje o ograniczonej efektywności cytostatyków. Możliwość zintegrowanego modelowania matematycznego transportu efluksowego i procesu farmakokinetycznego cytostatyków powinna w znacznym stopniu zwiększyć efektywność chemioterapii niektórych postaci nowotworów.