Seminarium ZTOC

Wpływ defektu w analizie pewnego rozwiązania podstawowego dla piezoelektryka

Konrad Bojar (Wydz. MIM UW)

piątek, 13 maja 2011, godz. 10:15, sala S-3

Prawa zachowania gwarantują, że wszystkie efekty fizyczne stają się tym słabsze, im dalej od źródła powodującego te efekty, o ile tylko źródło to jest ograniczone przestrzennie. Z drugiej strony pewne rozwiązanie podstawowe dla płaskiej płyty piezoelektrycznej z pojedynczym defektem liniowym ma tę właściwość, że pola elektryczne i mechaniczne rozbiegają się do nieskończoności wraz z oddalaniem się od defektu. Wnikliwa analiza pokazuje, iż rozwiązanie to jest prawidłowe. Sprzeczność z przytoczonymi powyżej zasadami zachowania tkwi w fakcie, iż pojedynczy defekt ani nie jest fizyczny, ani nie jest on nawet matematyczną idealizacją sytuacji fizycznej. W związku z tym można stwierdzić, że analiza rozwiązań podstawowych w fizyce nie zawsze prowadzi do pełnej wiedzy o teorii liniowej.