Seminarium ZTOC

Zastosowanie uogólnionego modelu VRH do obliczania stałych sprężystosci supertwardych materiałów kompozytowych

Sławomir Mackiewicz

piątek, 13 grudnia 2002, godz. 10:15, sala S-3

Hasła: ˇ materiały supertwarde, polikrystaliczny diament i azotek boru ˇ ultradźwiękowe metody wyznaczania stałych sprężystosci ˇ metody obliczania stałych sprężystosci materiałów polikrystalicznych ˇ model teoretyczny do obliczania stałych sprężystosci materiałów supertwardych ˇ porównanie wyników obliczeń z danymi doswiadczalnymi