Seminarium ZTOC

Równania Różniczkowe i Całkowe Rzędu Niecałkowitego. Przykłady Zastosowań.

Andrzej J. Turski

piątek, 16 marca 2001, godz. 10:15, sala S-3

Streszczenie Metoda faktoryzacji w zastosowaniu do równania Helmholtza. Rozwiązanie "frakcjalne" spełnia równanie Helmholtza. Dyfrakcja na półpłaszczyźnie. Funkcje Fraktalne (ciągłe, wszędzie nieróżniczkowalne) posiadające pochodną ułamkową rzędu wyznaczonego zależnoscią od wymiaru podobieństwa fraktalnej funkcji. Anteny fraktalne, wyładowania burzowe, osrodki porowate. Frakcjalna dynamika osrodków lepko sprężystych, obwodów elektrycznych i układów biologicznych, (komórki, neurony). Dyfuzja.