Seminarium ZTOC

Ultradźwiękowe metody badawcze właściwości fizycznych cieczy w zakresie wysokich ciśnień

Piotr Kiełczyński (IPPT)

piątek, 17 czerwca 2011, godz. 10:15, sala S-3

W ramach prezentacji przedstawione zostaną wyniki badań cieczy pod wysokim ciśnieniem przeprowadzone w Zespole Badawczym Akustoelektroniki. Zmierzono: 1. Izotermy lepkości cieczy w zakresie do 650 MPa oraz w przedziale temperatur od 10 do 40 stopni C. 2. Prędkość podłużnych fal ultradźwiękowych w cieczy w zakresie do 600 MPa. 3. Badano także kinetykę przemiany fazowej zachodzącej w trójoleinie i olejach roślinnych.