Seminarium ZTOC

Struktury falowe w hiperbolicznym uogólnieniu modelu typu reakcji-dyfuzji-konwekcji

Vsevolod Vladimirov (AGH)

piątek, 18 grudnia 2009, godz. 10:15, sala S-3

Referat będzie dotyczył hiperbolicznego uogólnienia równania reakcji-dyfuzji-konwekcji z nieliniowym współczynnikiem transportu. Będzie wykazane że, w zależności od wartości parametrów i członów nieliniowych, równanie posiada następujące rozwiązania typu fali biegnącej: soliton, kompakton, peakon, fala uderzeniowa z wykładniczo zanikającym ogonem relaksacyjnym.