Seminarium ZTOC

Kolagen

Ryszard Wojnar (IPPT)

piątek, 21 maja 2010, godz. 10:15, sala S-3

Kolagen jest głównym składnikiem tkanki łącznej. Molekuła kolagenu, tropokolagen jest prawoskrętną helisą i składa się z trzech nawiniętych na siebie łańcuchów polipeptydowych. Helisa Boerdijka-Coxetera powstaje w wyniku pakowania czworościanów i pojawia się w przyrodzie na różnych poziomach biologicznych, również w geometrii tropokolagenu. Z kolei, molekuły kolagenu tworzą włókna, o strukturze periodycznej. Markus J. Buehler and Sophie Y. Wong (2007) zbudowali teoretyczny model tropokolagenu, z którego wynikają mechaniczne własności tej makrocząsteczki, zgodne z doświadczeniem.