Seminarium ZTOC

KINETYKA PRZEJ¦Ć WIELOFAZOWYCH W POLIMERACH, METALACH I INNYCH MATERIAŁACH

Andrzej Ziabicki

pi±tek, 26 stycznia 2007, godz. 10:15, sala S-3

Krystalizacja i topnienie w prostych układach. Przemiany polimorficzne. Podstawy termodynamiczne i kinetyczne – procesy nierównowagowe, model probabilistyczny Kołmogorowa-Avramiego-Evansa. Zarodkowanie i wzrost ziaren nowej fazy. Możliwe mechanizmy przemian polimorficznych – dezorganizacja struktury, przemiany kooperatywne, przemiany zarodkowane. Uogólnienie teorii kinetycznej na układy wielofazowe. Fazy stabilne i metastabilne. Symulacja przemian wielofazowych, badania doświadczalne na układach modelowych: siarka i polipropylen.