Seminarium ZTOC

O pewnym modelu elektro-termodyfuzji. Kontynuacja

Sławomir Piekarski (IPPT)

piątek, 27 kwietnia 2012, godz. 10:15, sala S-3

Na poprzednim seminarium w ZTOC referowano takie modele elektro- termodyfuzji (i wynikające z nich modele niektórych efektów kinetycznych w półprzewodnikach), które dawały się otrzymać jako nieznaczne modyfikacje równania Einsteina - Smoluchowskiego. Aktualne seminarium ma dwa cele: Po pierwsze, wcześniejsze wyniki, korzystające ze szczególnych własności równania Einsteina - Smoluchowskiego, sformułować jako szczególny przypadek ogólniejszego "fenomenologicznego" podejścia. Po drugie, dla przypadku modeli otrzymanych przez nieznaczne modyfikacje równania Einsteina - Smoluchowskiego, wstępnie zbadać problem transportu ładunku przez "jednowymiarową" przewodzącą warstwę z półprzewodnika.