Seminarium ZTOC

O pewnej rodzinie dokładnych rozwiązań uogólnionego równania konwekcji-reakcji-dyfuzji: badania stabilności oraz symulacje numeryczne

Vsevolod Vladimirov (AGH, Kraków)

piątek, 28 maja 2010, godz. 10:15, sala S-3

Chciałbym zaprezentować dokładne rozwiązania hiperbolicznego uogólnienia równania konwekcji-reakcji-dyfuzji, uzyskane w oparciu o przekształcenie typu Hiroty. Znajomość postaci analitycznej rozwiązań pozwala na jawne sformułowanie warunku dostatecznego stabilności dla niektórych z nich. Eksperymenty numeryczne, przeprowadzone w oparciu o metodę Godunowa, wskazują że w wielu przypadkach rozwiązania zachowują stabilność nawet wtedy gdy kryteria analityczne nie działają.