Seminarium ZTOC

Stacjonarne równania Naviera-Stokesa w kanale krzywoliniowym (!!! Wyjątkowo o godz. 13.00)

Vladimir Mityushev (współaut. P.M. Adler & A.E. Malevich) Inst. Matematyki Akad. Pedag. w Krakowie & Equipe Milieux Poreux et Fractur'es, Universit'e Paris VI

piątek, 30 listopada 2007, godz. 10:15, sala S-3

Zostanie omówiona konstruktywna metoda rozwiązania stacjonarnych równań Naviera-Stokesa w kanale krzywoliniowym, która jest oparta na metodzie małego parametru i realizowana za pomocą komputerowych obliczeń symbolicznych. Otrzymane wyniki można uważać za uogólnienie "triple-deck theory". Przedstawione są w nowym świetle badania "Moffat's eddies" i bifurkacji. Wyniki pracy mają zastosowania w badaniu przepływu krwi.