SEMINARIA bieżący rok pełna lista
   Sem. Dynamiki Układów Złożonych       
   Prac. Met. Wariacyjnych i Asymptotycznych w Mech.    
   Sam. Prac. Fizyki Ośrodków Strukturalnych       
   Wykłady AMAS