Liczba seminariów w zespołach od 1.10.2000

Lp.zespółliczba
1Sem. Mechaniki Ciała Stałego326
2ZTOC222
3Zakł. Mechaniki i Fizyki Płynów188
4Zakł. Sterowania i Dyn. Układów170
5Centrum Akustoelektroniki72
6zesp. biomechaniki60
7Sem. Dynamiki Ukladow Zlozonych58
8Zakł. Metod Komputerowych58
9AMAS39
10pozostale seminaria24
11Prac. Technologii Inteligentnych14
129
13Sam. Prac. Fizyki Ośrodków Strukt.8
14Prac. metod wariacyjnych3

10.11.2010